3Erreferentziako taldea: PDI & AZP Donostia
Kristoren bizitzan eta fedean partekatzeko eta sakontzeko talde-dinamika. Helduak.